Препорачана Интересни Статии

Општи информации

Зааненскаја коза: колку млеко дава, опис, слика

Млечни кози: која раса дава многу млеко? Повеќето одгледувачи купуваат кози со цел да произведат млечни производи кои се побогати со протеини и повеќе корисни елементи во трагови од кравјо млеко.
Прочитај Повеќе